ಕಣ್ಣ ಹನಿಯೊಂದು -Kanna Haniyondhu LyricsLove Mocktail Song Lyrics

ಕಣ್ಣ ಹನಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಲೇ ತೂಗಿ
ಏಕೆ ಹೀಗೊಂದು ಭಾರ
ಎದೆಯೊಳಗೆ
ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೇ ನೀಡದೇ
ನೋವು ತುಂಬಿ ತೂರಿದೆ
ವಿಧಿಯೇ ಯಾವುದೀ ಹಣೆಬರಹ

ಚಿಗುರೊಡೆದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದ ರೀತಿಗೆ
ಕುಡಿಯೊಡೆಸಿ ನೀ ಚಿವುಟಿದೆ
ಸೋಂಕಿರುವ ಕಾಲವೇ ತಡಮಾಡು ನಿನ್ನನೇ
ಚಿಗುತಿರಲು ಇನ್ನೂ ಕನಸಿವೆ
ಆಸೆಯೂ ತೀರದೆ ಆಸರೆ ಕಾಣದೆ
ದಿನಗಳು ಸಾಗದೆ ನಿಂತಲೇ ನಿಂತಿವೆ
ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಕನಸಿವು ಜಾರಿದೆ

ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ನಾ ಮಾಡಲಾರೆನೇ ನೀನಿಲ್ಲದ ಕಲ್ಪನೆ
ಕಾಪಾಡೋ ದೇವರೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೇ
ನಾನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನೇ
ಕನಲಿದ ದಿನಗಳು ನಿಂತರೂ ಕೂತರೂ
ಕುಸಿಯುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ
ಭಯದಲೇ ಸಾಗುವೆ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿಗೆ

@@@@@@@@@@@@@@

Post a Comment